U mag een kruispunt nooit blokkeren. Als u moet stoppen, dan stelt u zich zo op, dat het overige verkeer zijn weg ongehinderd kan vervolgen.

U mag het kruispunt pas oprijden indien u direct kunt doorrijden of indien u zich op het kruispunt zo kunt opstellen, dat andere weggebruikers daar geen last van hebben. Dit noemen we een opstelruimte.

Indien het kruispunt is uitgevoerd met stopstrepen en u moet stoppen, dan dient u zich voor de stopstreep op te stellen.

Kort stoppen op een kruisend fiets- of fiets/bromfietspad of op een voetgangersoversteekplaats is soms noodzakelijk om uitzicht te krijgen op het verkeer op de kruisende weg. U mag zich daar alleen opstellen als u geen fietsers en voetgangers hindert.

Indien het kruispunt is uitgevoerd met meerdere rijstroken voor een bepaalde rijrichting, dan dient u zich op te stellen op de rijstrook die voor de richting is waarin u verder wilt rijden. Zijn de rijstroken van elkaar afgescheiden met een doorgetrokken streep, dan mag u niet meer van rijstrook wisselen.

Terug naar de website