Wegen zijn alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van bruggen, duikers, paden en bermen.

De rijbaan is dat gedeelte van de weg dat voor rijdende voertuigen is bestemd met uitzondering van de fiets- en fiets/bromfietspaden.

Een rijstrook is een gedeelte van de rijbaan dat door een doorgetrokken of onderbroken streep gemarkeerd is. Rijstroken zijn van een dusdanige breedte dat motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken.

De plaats op de weg is zoveel mogelijk rechts in het midden van de rijstrook. Blijf altijd op veilige afstand van het trottoir, geparkeerde auto's of de berm. Bij rijbanen met meerdere rijstroken rijdt u zoveel mogelijk op de meest rechterrijstrook.

Indien er obstakels, zoals geparkeerde auto's, zich aan de rechterzijde van de rijbaan bevinden, dan dient u deze in één vloeiende lijn voorbij te gaan, mits u daarbij het tegemoetkomende verkeer niet hindert.

Indien de rijbaan uit meerdere rijstroken bestaat die dienen om voor te sorteren, danwel in te voegen of uit te rijden, dan volgt u de rijstrook voor de richting die u uit wilt gaan.

U hoeft niet zoveel mogelijk rechts te rijden als u een rotonde nadert of berijdt, als u gaat voorsorteren voor het afslaan naar links of als u aan de linkerzijde van de rijbaan wilt stilstaan of parkeren.
Terug naar de website