Vragen met meerdere antwoordmogelijkheden

Vanaf 10 juli 2023 heeft het CBR een nieuwe vraagvorm in het theorie-examen ingevoerd. Deze vraagsoort heet officieel de multiple-responsevraag. Het is een meerkeuzevraag waarbij meerdere antwoorden goed kunnen zijn. Om de vraag goed te beantwoorden, moet je alle juiste antwoorden selecteren.

Hoger kennisniveau

Deze vraagsoort wordt ingezet zodat het CBR beter kan testen of je alle aspecten van de theorie kent. Deze vragen maken nog beter onderscheid tussen cursisten die de examenstof goed beheersen en cursisten die de examenstof nog niet zo goed beheersen.

Multiple choice en multiple response

Het theorie-examen kent nu twee vraagsoorten waarbij je een keuze kunt maken uit een aantal antwoorden: de multiple choice en de multiple response. Bij de eerste vraagsoort is slechts één antwoord het juiste antwoord. Je kunt ook niet meer dan één antwoord selecteren.

Bij de tweede vraagsoort is er minimaal één antwoord juist en kunnen ook álle antwoorden juist zijn. Om de vraag juist te beantwoorden móét je alle juiste antwoorden selecteren. Je herkent het verschil tussen de twee vragen doordat er de tekst: "Er kunnen meer antwoorden juist zijn." boven de antwoorden staat.

Oefenen op iTheorie

De proefexamens op iTheorie waarvoor het geldt bevatten inmiddels ook deze nieuwe vraagsoort zodat je je alvast goed kunt voorbereiden op het officiële theorie-examen bij het CBR.