Er kunnen geen proefexamens meer gemaakt worden

Als je tijdelijk geen proefexamens meer kunt maken, betekent dit meestal dat je te veel fouten in het voorgaande proefexamen hebt gemaakt. Je wordt dan eerst weer terugverwezen naar de lesstof.

Je moet dan de hoofdstukken met lesstof overdoen waarin je te veel fouten hebt gemaakt. Wanneer je geslaagd bent voor de eindtoets van die hoofdstukken, kun je weer verder met het maken van proefexamens.