Overige geboden en verboden
De bordencategorie F behandelt de geboden en verboden. Zo vertellen de borden F 1 en F 3 dat er een inhaalverbod van kracht is en dat inhalen daarom niet meer verantwoord is.

Als het inhaalverbod weer is opgeheven, ziet u dat aan de borden F 2 en F 4. Sommige bestuurders beginnen direct hun snelheid te verhogen en in te halen. Als de weg weer voldoende als veilig wordt aangegeven, dus inhalen weer is toegestaan, neem dan altijd nog even de tijd en beoordeel de situatie rustig alvorens u weer gaat inhalen. Observeer vooral het achteropkomende verkeer, omdat er altijd bestuurders zijn, die direct weer aan een inhaalrace willen beginnen.

De borden F 5 en F 6 kunnen nogal eens voor problemen zorgen. Deze borden horen bij elkaar en worden meestal aangebracht om duidelijkheid te verschaffen bij wegversmallingen of obstakels. Als u bij een versmalling het bord F 5 tegenkomt, zal aan de andere zijde van de versmalling het bord F 6 staan.

Terug naar de website