Zoneborden

In de categorie A vindt u ook de zoneborden, zoals het begin of het einde van een 30 kilometer zone dan wel een 60 kilometer zone. In deze gebieden geldt de maximumsnelheid die op het bord is aangegeven. Zo geldt voor bijvoorbeeld snorfietsers, dat zij ook in een 30 kilometer zone niet sneller mogen rijden dan 25 kilometer per uur. Voor bromfietsers maar ook voor motoren en auto’s geldt in deze gebieden een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. In een 60 kilometer zone is het voor bromfietsers echter niet toegestaan om 60 kilometer per uur te rijden, maar is de voor hen geldende maximumsnelheid van toepassing.
Verkeersborden en uitleg over voorrang
De borden van de B serie regelen de voorrangssituaties. Deze borden hebben allemaal een unieke vorm. De borden B 1, B 2, B 6 en B 7 wijken geheel af van alle overige borden. Het bijzondere van deze vorm is dat u aan de achterzijde kunt zien om welk bord het gaat, dus ook als de borden besneeuwd zijn. Verder zijn deze borden in geheel Europa gelijk en hebben dus dezelfde betekenis. Van de tekens B 1 en B 2 is het oranje gewijzigd in geel, dit om aan te sluiten bij de Europees verdragen betreffende verkeerstekens. Deze borden geven aan, dat u op een voorrangsweg rijdt en wanneer u deze weer verlaat. De borden B 3, B 4 en B 5 waarschuwen voor een kruispunt waarop u voorrang hebt terwijl de borden B 6 en B 7 aangeven dat u voorrang moet verlenen.
Voorrangsweg

Aan bestuurders, die dit bord passeren, moet voorrang worden verleend. Binnen de bebouwde kom staat dit bord voor het kruispunt en buiten de bebouwde kom na het kruispunt. Zo is te zien of het bord binnen of buiten de bebouwde kom is geplaatst.
Einde voorrangsweg

De borden B 1 en B 2 geven dus aan of u op een voorrangsweg rijdt en wanneer u deze weer verlaat. Denk eraan dat rijden op een voorrangsweg niet inhoudt dat u ook voorrang krijgt. Daarom moet u rekening houden met bestuurders die geen voorrang verlenen, om welke reden dan ook.

Terug naar de website