Tekens en signalen

U bent dus verplicht om richting aan te geven wanneer u wilt gaan voorsorteren of wilt gaan afslaan. U geeft richting aan met uw richtingaanwijzer of met de hand. Verder moet u richting aangeven bij elke zijdelingse verplaatsing, als u bijvoorbeeld:

• Wilt gaan wegrijden.

• Wilt gaan inhalen officieel: als u een motorvoertuig wilt gaan inhalen.

• De doorgaande rijbaan wilt gaan op of afrijden.

• Van rijstrook wilt gaan wisselen.

• Als u een andersoortige zijdelingse verplaatsing van plan bent.
Richting aangeven

Ook snorfietsers mogen in deze gevallen richting aangeven. Wilt u een zijdelings verplaatsing uitvoeren?

1. Kijk dan eerst goed in uw spiegels en of kijk achterom.

2. Geef richting aan.

3. Voer de voorgenomen verplaatsing uit.
Wat mag wel en wat mag niet

• U mag geen geluidssignalen toeteren, bellen en of knippersignalen geven, als er geen gevaar dreigt.

• U mag geen knipperende waarschuwingslichten gebruiken wanneer uw bromfiets geen gevaar oplevert voor andere verkeersdeelnemers.

• U mag wel knipperende waarschuwingslichten gebruiken als uw bromfiets gevaar oplevert voor andere weggebruikers, zoals bijvoorbeeld bij pech of een ongeval.

• Als u ergens stil komt te staan waar u niet direct opgemerkt kunt worden en daardoor gevaar kan opleveren, moet u de knipperende waarschuwingslichten aanzetten.

• Een gevarendriehoek is geen vereiste, maar ook niet verboden, echter moeilijk mee te nemen op een brom of snorfiets.


Terug naar de website