Uitvoeren van voor laten gaan bij bijzondere manoeuvres
Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, moeten het overige verkeer voor laten gaan. Eigenlijk is een bijzondere manoeuvre een niet direct voorziene en niet direct geregelde handeling. Bestuurders moeten dus bij het uitvoeren van zo’n niet geregelde handeling het overige verkeer altijd voor laten gaan, dus ook voetgangers.
Wat zijn bijzondere manoeuvres?

• wegrijden

• achteruit bewegen

• parkeren

• van een uitrit de weg oprijden

• van een weg een inrit oprijden

• keren op de weg

• van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden

• van de doorgaande rijbaan de invoegstrook oprijden

• van rijstrook wisselen.

Voor het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre is een goede kijktechniek noodzakelijk. Bestuurders moeten de bijzondere manoeuvre op een snelle wijze uitvoeren, zonder daarbij de verkeersveiligheid in gevaar te brengen.
Verplichting bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres

• een manoeuvre moet kort van duur zijn

• u mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen

• u mag de bijzondere manoeuvre pas beginnen, als u er zeker van bent, dat het overige verkeer niet wordt gehinderd

• bij rijstrookwisseling of andere zijdelingse bewegingen, moet u richting aangeven.

Terug naar de website