Oversteken is een riskante aangelegenheid

Een zebrapad oftewel een voetgangersoversteekplaats is bedoeld voor voetgangers, om hen veilig en zonder oponthoud te laten oversteken. Dat kan echter alleen als bestuurders de voetgangers daarvoor de gelegenheid geven. Daarom zijn er dus verkeersregels opgesteld om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Samenvattend:

• Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meerdere rode ringen en verder alle personen die zich moeilijk voortbewegen voor laten gaan als zij willen oversteken, al dan niet via een voetgangersoversteekplaats.

• Moeilijk voortbewegende personen zijn personen die zich voortbewegen met bijvoorbeeld een stok, een looprek of een rollator. U moet ze voor laten gaan.

• Personen die zich voortbewegen doormiddel van bijvoorbeeld een gehandicaptenvoertuig vallen niet onder de categorie ‘zich moeilijk voortbewegende personen’. Voor hen gelden dezelfde regels als voor voetgangers.

• Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die bij of via een voetgangersoversteekplaats willen oversteken of kennelijk op het punt staan dit te doen, voor laten gaan.
Uitzondering:

Het bovenstaande geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire colonne. Voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig moeten bij een voetgangersoversteekplaats een militaire colonne en voorrangsvoertuigen dus voor laten gaan. Het bovenstaande geldt evenmin, indien voor de voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig een rood voetgangerslicht of een geel knipperlicht van toepassing is.

Terug naar de website