Voetgangersoversteekplaats ontbreekt

Als een voetgangersoversteekplaats ontbreekt, wordt een deel van de overstekende voetgangers namelijk beschermd via het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Deze bescherming luidt als volgt: blinden en personen die zich moeilijk voortbewegen, die te kennen hebben gegeven te willen oversteken, moet u voor laten gaan.

Eigenlijk doen voetgangers niet mee aan de voorrangsregeling. We spreken bij voetgangers altijd over voor laten gaan. Voetgangers zijn dus personen te voet. De regels voor voetgangers zijn ook van toepassing op personen te voet die een fiets, een snor bromfiets, een motorfiets, een kruiwagen of bijvoorbeeld een kinderwagen aan de hand meevoeren. Ook personen die zich voortbewegen op skeelers, een skateboard of een step vallen onder de categorie voetgangers evenals bestuurders van gehandicaptenvoertuigen als zij van een voetpad of trottoir gebruik maken of oversteken van het ene naar het andere voetpad.
Wanneer laat u een voetganger wel voorgaan?

• Als u een uitrit verlaat.

• Als u een inrit wilt inrijden.

• Als u een erf verlaat.

• Als u een erf wilt inrijden.

• Als u een voetgangersoversteekplaats nadert waar voetgangers willen oversteken of op het punt staan dat te doen.

• Als voetgangers bij een tram of bushalte in of uitstappen en er geen vluchtheuvel aanwezig is.

• Als de voetgangers op dezelfde weg rechtdoor gaan.

• Als blinden ‘voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen’ te kennen hebben gegeven te willen oversteken.

• Als voetgangers zich moeilijk voortbewegen, bijvoorbeeld met een stok, looprek of rollator.


Terug naar de website