Definitie van voetgangers

Voetgangers zijn de oudste verkeersdeelnemers, maar hebben de minste rechten. Op de meeste plaatsen hebben voetgangers een eigen domein, zoals het trottoir of een voetpad. Het komt vaak voor dat voetgangers het trottoir moeten verlaten, om naar een ander trottoir over te steken. Het oversteken gebeurt vaak via een voetgangersoversteekplaats, waarvoor u moet stoppen.
Snelheidsverschillen en conflictsituaties

Soms ontbreekt een oversteekplaats voor voetgangers en zullen zij zich moeten begeven op of in het gebied dat bestemd is voor rijverkeer, dus de rijbaan. Maar zodra er in het verkeer grote snelheidsverschillen optreden, kunnen er conflictsituaties ontstaan. Deze situaties ontstaan veelal op plaatsen waar een trottoir ontbreekt. Er is dan namelijk direct contact tussen de voetgangers en het overige, andere verkeer. Om die reden is de snelheid binnen een woonerf ook aangepast naar stapvoets 15 kilometer per uur wat dus een betere bescherming biedt aan voetgangers, maar ook aan spelende kinderen.

Op voetgangersoversteekplaatsen wordt aan voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen een redelijke bescherming geboden. Alle bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die via een voetgangersoversteekplaats willen oversteken, of op het punt staan over te steken, bijvoorbeeld als zij op het trottoir staan te wachten, voor laten gaan. Verder mogen bestuurders van een gehandicaptenvoertuig gebruik maken van:

• het voetpad

• het trottoir

• het fietspad

• het fiets bromfietspad

• de rijbaan.

Als de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig zich op een voetpad of trottoir bevindt, gelden de regels voor voetgangers.

Als de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig op het fietspad of de rijbaan rijdt, volgt hij de regels die gelden voor bestuurders. Hij is dan verplicht om voetgangers die een voetgangersoversteekplaats willen oversteken voor te laten gaan.

Terug naar de website