Kijkgedrag bij rechts afslaan

• Kijken

• Richting aangeven

• Voorsorteren

• Voor laten gaan

• Bocht naar rechts kort nemen

• Op eigen weghelft blijven
Kijkgedrag voor links afslaan

• Kijken

• Richting aangeven

• Voorsorteren

• Voor laten gaan

• Bocht naar links ruim nemen

• Op eigen weghelft blijvenBijzondere posities trams, militaire colonnes en voorrangsvoertuigen1.
Op gelijkwaardige kruispunten krijgt de tram altijd voorrang, ongeacht of hij van rechts of van links komt.2.
U laat een militaire colonne voorgaan: als de colonne op een gelijkwaardig kruispunt van rechts komt, als de colonne al begonnen is met oversteken van een kruispunt of als de colonne al begonnen is met afslaan.3.
Weggebruikers moeten voorrangsvoertuigen van politie, brandweer en ambulances voorzien van optische en geluidssignalen, voor laten gaan, zonder dat zij daarbij een situatie creëren die de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Terug naar de website