Tegemoetkomend verkeer

Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer:

• dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of

• dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts achter hen bevindt, voor laten gaan.

Bestuurders, die links afslaan moeten tegemoetkomende bestuurders, die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan. Oftewel: de korte bocht gaat voor de lange bocht. Trams zijn voor de regels in artikel 18 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens hiervan uitgezonderd.
Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg

Als u op een kruispunt links of rechts af wilt slaan, moet u er rekening mee houden dat rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg ALTIJD voorrang heeft. Dit geldt niet alleen voor auto’s maar ook voor fietsers, voetgangers en andere verkeersdeelnemers. U mag dus nooit voor iemand langs de bocht afslaan!
Voetgangers

Eigenlijk gaat een voetganger nooit voor, behalve als de voetganger op dezelfde weg die u wilt verlaten, rechtdoor wil of als hij gebruik maakt van de voetgangersoversteekplaats. Als u afslaat, moet u al het rechtdoorgaande verkeer op dezelfde weg voor laten gaan, dus ook voetgangers. Onder verkeer verstaan we alle weggebruikers.

Terug naar de website