Oprijden van kruispunten

Een kruispunt is een ontmoetingsplaats van verschillende wegen die elkaar kruisen. Een kruispunt kan bestaan uit verharde en onverharde wegen. Op een kruispunt kan het verkeer van richting veranderen en een andere weg gaan volgen. Omdat er veel verkeer samenkomt, dat vervolgens diverse richtingen uitgaat, zijn kruispunten vaak gevaarlijke punten in een weg.We onderscheiden T aansluitingen,Y splitsingen, driehoeksaansluitingen en bajonetaansluitingen.Er zijn diverse soorten kruispunten, zoals een:

1. Voorrangskruispunt.

2. Kruispunt met een afbuigende voorrangsweg.

3. Gelijkwaardig kruispunt.

4. Gevaarlijk kruispunt binnen de bebouwde kom.

5. Gevaarlijk kruispunt buiten de bebouwde kom.
Kruising

Een kruising is dus een ontmoetingspunt van wegen, waar het verkeer niet van richting mag veranderen. We kennen de gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen.
T splitsing

Bij een T aansluiting loopt één van de wegen door en een andere weg sluit daarop aan, meestal in hoek van 90 graden. Soms komt het voor dat bestuurders die de T aansluiting naderen per abuis rechtdoor rijden. Daardoor wordt er tegenover de weg vaak struiken, een lantaarnpaal of een waarschuwingshek geplaatst.
Y splitsing

Als de hoek van een T-splitsing kleiner is dan 75 graden, spreken we over een Y splitsing. Het zicht op Y splitsingen is niet ideaal, vooral voor bestuurders van vrachtauto’s. Maar ook bestuurders van personenauto’s en busjes hebben geen goed zicht, met name het zicht naar rechts. Zo zal het verkeer op de schuine toeleidende weg praktisch geen snelheid minderen. De kans op voorrang verlenen zal dan ook zeer klein zijn. Houd daar als bromfietser rekening mee, door bij het naderen van een Y splitsing uw snelheid te verminderen, ook al heeft u voorrang. Denk aan uw eigen veiligheid!Terug naar de website