Blokkeren van een kruispunt

U mag een kruispunt niet blokkeren en u moet de doorgang voor het kruisende verkeer zoveel mogelijk vrijhouden. U mag pas gaan rijden, als u het kruispunt in één beweging kunt oversteken, dus zonder gevaar of hinder te veroorzaken. U moet dus altijd stoppen voor een fietspad of voetgangersoversteekplaats. U mag pas gaan rijden als u het kruispunt in zijn geheel kunt oversteken. Soms moet u even stoppen op het fietspad, de voetgangersoversteekplaats of het voetpad, om het verkeer op de kruisende weg beter te observeren. Dit mag alleen als u voetgangers, fietsers, brom- en snorfietsers niet hindert. Ook kunt u zich bij een kruispunt ‘voorzien van een brede middenberm’ tussen de verkeersstromen opstellen, dit ter verkrijging van een beter zicht.
Gelijkwaardig kruispunt gelijkwaardige bestuurders

Een kruispunt van gelijkwaardige wegen is een kruispunt zonder verkeerslichten, borden, tekens en of verkeersregelaars, die de voorrang regelen. Het kunnen zijn verharde dan wel onverharde wegen die elkaar kruisen. Er zijn twee regels op een dergelijk kruispunt, te weten:

• trams hebben voorrang op alle bestuurders

• alle bestuurders van rechts, dus ook bromfietsers, snorfietsers en fietsers hebben voorrang.

Gelijkwaardige bestuurders zijn bestuurders van voorrangsvoertuigen onderling, bestuurders van trams onderling en overige bestuurders onderling.
Ongelijkwaardig kruispunt ongelijkwaardige bestuurders

Een kruispunt waar de voorrang geregeld is door borden, verkeerslichten en of haaientanden, noemen we een ongelijkwaardig of een niet-gelijkwaardig kruispunt. Ongelijkwaardige bestuurders zijn ongelijkwaardig als zij niet onder dezelfde categorie vallen, zoals bijvoorbeeld een auto en een tram, of een militaire colonne en een auto.


Terug naar de website