Dit betekent bijvoorbeeld dat rechts inhalen verboden is tenzij u links afslaand verkeer wilt passeren en dat u niet mag rijden op eventuele fietsstroken op de rijbaan. Wilt u afslaan dan moet u gebruik maken van de voorsorteerstroken die ook door het autoverkeer worden gebruikt. Bij rechts afslaan mag u dus niet voorsorteren op een fietsstrook met doorgetrokken streep aan de rechterzijde van de rijbaan, maar moet u netjes aansluiten achter het andere gemotoriseerde verkeer.
Maximumsnelheid

Sinds 2008 geldt voor bromfietsers een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 45 kilometer per uur wanneer op de rijbaan wordt gereden. Rijdt u binnen de bebouwde kom met uw bromfiets op een verplicht fiets bromfietspad dan mag u niet harder rijden dan 30 kilometer per uur.

De belangrijkste gedachte achter deze limieten is dat de snelheidsverschillen tussen de diverse voertuigen op de rijbaan en op het brom fietspad niet te groot mogen zijn. Zo voorkomt u eventuele irritaties en gevaarlijke situaties remmen, inhaalmanoeuvres enzovoort.

Buiten de bebouwde kom geldt op het verplichte fiets bromfietspad een maximumsnelheid voor bromfietsen van 40 kilometer per uur. Op de rijbaan mag u buiten de bebouwde kom nog steeds niet harder dan 45 kilometer per uur rijden.
Overige regels

Een andere belangrijke verkeersregel voor bromfietsers is, dat u verplicht bent een goedgekeurde helm te dragen. Dit geldt ook voor een eventuele passagier. Een kind onder de acht jaar mag u overigens alleen achterop de bromfiets vervoeren als het een zitplaats heeft die voldoende steun biedt aan de rug, handen en voeten van het kind.Daarnaast geldt zowel voor snor als bromfietsers dat het verboden is om een fiets of een andere brom of snorfiets te trekken of te duwen. U mag ook niet met z'n tweeën naast elkaar of naast een fietser rijden.
De snorfiets

Een snorfiets is het langzamere broertje van de bromfiets. Het gaat, net als bij een bromfiets, om een “fiets met hulpmotor” waarvan de cilinderinhoud niet boven de 50 kubieke centimeter mag uitkomen. In tegenstelling tot een bromfiets mag u op een snorfiets echter niet harder rijden dan 25 kilometer per uur.

Terug naar de website