Wat is een rollentestbank?

Een rollentestbank is een geijkt meetmiddel waarmee de maximum constructiesnelheid van de brom of snorfiets wordt gemeten. De politie gebruikt twee verschillende soorten rollentestbanken. Bij de ene bank wordt belast gemeten, met een belasting tussen de 60 kilo en 100 kilo. De meetresultaten van deze bank worden met 6 kilometer per uur extra gecorrigeerd naast de eerder genoemde marge van 5 kilometer per uur. Bij de andere rollenbank wordt onbelast gemeten. Beide merken rollenbanken voldoen aan de wettelijke eisen en zijn door het NMi gecertificeerd.
In beslagname brom of snorfiets

Een brom of snorfiets kan in beslag worden genomen als is geconstateerd dat de maximum constructiesnelheid flink wordt overschreden én als deze overtreding door dezelfde verdachte voor de derde keer binnen twee jaar is begaan. Voor de meeste bromfietsen ligt deze grens bij 60 kilometer per uur en voor de meeste snorfietsen bij 39 kilometer per uur. Aan de verdachte moet bij één van de twee voorafgaande overtredingen een waarschuwingsbrief zijn uitgereikt of toegestuurd. In deze brief staat het beleid ten aanzien van inbeslagneming van brom en snorfietsen. Een afschrift van de brief moet als bijlage bij het proces verbaal worden gevoegd. Een gelijksoortige bepaling is opgenomen over de overschrijding van het maximum toegestane geluidsniveau.


Terug naar de website