Gedrag van Bromfietsers

Brom en snorfietsers hebben een beduidend grotere kans op een ongeval dan bijvoorbeeld automobilisten. Per gereden kilometer is de kans op een dodelijk ongeval ongeveer 20 keer zo groot als die van een automobilist. De kans op ernstig letsel is zelfs 55 keer zo groot. Net als fietsers hebben bromfietsers een kwetsbare positie in het verkeer. fietsers die met 16 jaar over gaan naar een bromfiets kunnen niet meer vertrouwen op hun gehoor. Door het verplicht dragen van een helm in combinatie met het bromfietsgeluid, zal het omgevingsgeluid veel slechter of helemaal niet meer hoorbaar zijn.
Kijkgedrag en kijktechniek

Vooral in het begin moeten brom en snorfietsers er aan wennen dat zij goed om zich heen moeten kijken. Daarom is een goede kijktechniek van levensbelang. Het verplicht dragen van een helm voor bromfietsers heeft er voor gezorgd dat het aantal gewonden en doden onder bromfietsers behoorlijk is gedaald. Er zijn mensen die het dragen van een helm bezwaarlijk vinden. Voor diegene is een snorfiets dan het alternatief.
Snelheidsverschillen

Bromfietsers hebben te maken met grote verschillen in rijsnelheid. Op fietspaden zijn zij de sterkere en snellere verkeersdeelnemers, maar op de rijbaan is dat duidelijk niet het geval. Daar behoren zij tot de groep zwakkere verkeerdeelnemers. Vooral op kruispunten raken bromfietsers nog wel eens betrokken bij ongevallen. Automobilisten houden dan vaak geen rekening met de naderingssnelheid van bromfietsers. Hoewel de bromfiets is geconstrueerd voor snelheden van maximaal 45 kilometer per uur, mag niet overal met deze snelheid worden gereden.

Terug naar de website