Controle op geluidsoverlast door brom en snorfietsen

De politie controleert op geluidsoverlast van brom en snorfietsen. Bij een politiecontrole kunt u staande worden gehouden voor nader technisch onderzoek aan uw voertuig, waarbij ook naar de geluidsaspecten kan worden gekeken. Er wordt gezocht naar mogelijkheden hoe het geluidsniveau eenvoudiger kan worden gecontroleerd. Hierbij zijn de politie en het Openbaar Ministerie nauw betrokken. Wanneer dat tot afspraken leidt, wordt de controle en handhaving van de maximale geluidsbelasting bij brom en snorfietsen eenvoudiger.
Geen Algemene Periodieke Keuring

Voor motoren en bromfietsen bestaat er geen Algemene Periodieke Keuring. Wel wordt er getoetst op geluidseisen, dus het maximale geluid dat een brom of snorfiets mag produceren. Bromfietsen mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau kunnen produceren dan 97 decibel. Voor snorfietsen is dit geluidsniveau bepaald op 90 decibel of de waarde op het kentekenbewijs plus 2 decibel.
Regelgeving vaak niet nageleefd

De herrie die door uitlaatsystemen van motoren en bromfietsen wordt geproduceerd kan tot veel ergernis, overlast en gezondheidsklachten leiden. De oorzaak hiervan is vaak het opvoeren van uitlaatsystemen. Regelgeving gericht op het tegengaan hiervan blijkt slecht te worden nageleefd, zowel door een deel van de vakhandel als door de gebruikers.

Terug naar de website