Toegestane voorzieningen

a.
2 Richtingaanwijzers aan de achterzijde, dan wel 1 richtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig. De onderlinge afstand daarvan mag niet minder zijn dan 0,24 meter en de hoogte boven het wegdek niet minder dan 0,35 meter. De richtingaanwijzers moeten waarneembaar zijn op een afstand van 10 meter in het mediavlak achter het voertuig.b.
Er mogen 1 of 2 remlichten worden aangebracht met afstand niet minder dan 0.25 meter boven het wegdek.c.
Verder mag het voertuig voorzien zijn van 1 of 2 retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig.d.
De aanhangwagen mag slechts éénassig zijn.e.
De afmeting mag met inbegrip van de lading maximaal 1 meter breed en 1 meter hoog zijn. Voor bromfietsen op meer dan twee wielen geldt met inbegrip van de lading een breedte van 2 meter.f.
De totale maximum massa van het trekkende voertuig mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende bromfiets.g.
De afstand van de achteras van de trekkende bromfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 2 meter. Een gekoppelde aanhangwagen aan een bromfiets moet voorzien zijn van:a.
één of twee achterlichtenb.
twee niet driehoekige rode retro reflectoren aan de achterzijdec.
minstens één ambergele niet driehoekige retro reflector aan elke zijde van de aanhangwagen.


Terug naar de website