Bepalingen rijbevoegdheid en rijbewijzen B

Nadere toetsing geëist Nadat een bestuurder zijn haar rijbewijs heeft gehaald, kan nog twijfel aan de rijvaardigheid ontstaan, bijvoorbeeld wanneer door de politie een vreemde rijstijl of vreemd rijgedrag wordt geconstateerd, dat niet aan alcohol, drugs, of medicijngebruik toe te schrijven is. Er kan dan een nadere toetsing worden geëist, waarbij men opnieuw moet ‘afrijden’.Niet tot behoorlijk besturen in staat

Soms zijn bestuurders niet meer tot behoorlijk besturen in staat, zoals bijvoorbeeld door gebruik van alcohol, verdovende middelen of bepaalde medicijnen.Alcohol, drugs en medicijnen

Niemand mag een voertuig besturen, zoals: een auto, motor, een brom of snorfiets, scooter, of zelfs een fiets, als hij onder invloed verkeerd van alcohol, drugs of medicijnen, waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat gebruik van deze middelen de rijvaardigheid zou kunnen verminderen en dat hij zij in deze toestand niet meer tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.Verdeling alcohol in groepen

• diverse biersoorten: 5 tot 7 procent alcohol

• rode wijn, witte wijn, sherry en port: 10 tot 15 procent alcohol

• jenever, whisky, cognac en brandewijn: 35 tot 45 procent alcohol.Alcohol wordt gedronken uit standaard glazen, die zijn afgestemd op het soort alcohol dat eruit gedronken wordt. Als voorbeeld nemen we:

• bier met een alcoholpercentage van 5 procent, dat uit een groot glas wordt gedronken

• jenever met een alcoholpercentage van 35 procent dat uit een klein glaasje wordt gedronken. Zo heeft ieder glas ongeveer dezelfde hoeveelheid pure alcohol en krijgt u bij het drinken van één glas bier evenveel alcohol binnen als bij het drinken van een glaasje jonge jenever.

Terug naar de website