Rijbewijs AM2 en AM4

Iedereen die 16 jaar of ouder is en in het bezit van een rijbewijs AM2 mag met een brom of snorfiets rijden en met een rijbewijs AM4 met een brommobiel. Het rijbewijs is levenslang geldig, maar er moeten wel een aantal examens voor worden behaald, zoals een theorie examen en een praktijkexamen AM2 of het aparte praktijkexamen AM4 voor de brommobiel. Deelnemen aan het theorie examen kan vanaf vijftieneneenhalf jaar en het reserveren van een examen kan al enkele maanden daarvoor.
Vrijstelling

Met een geldig Nederlands autorijbewijs categorie B of motorrijbewijs categorie A is een apart rijbewijs van de categorie AM niet nodig. U moet dat rijbewijs dan wel bij u hebben als u met een bromfiets, snorfiets of brommobiel gaat rijden. Let wel in originele staat.
Ongeldig wegens medische redenen

Als het rijbewijs A of B om medische redenen niet langer geldig is, bestaat de mogelijkheid om in het bezit te blijven of te komen van een rijbewijs AM2 of AM4. Informatie hierover geeft de afdeling burgerzaken van uw gemeente.
Rijbewijs B

Rijbewijs B geeft de bevoegdheid om een personenauto tot en met 3500 kilogram te besturen en maximaal acht personen te vervoeren. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, mag u met alleen rijbewijs B ook een aanhanger aan de auto koppelen, zolang het ledig gewicht plus het laadvermogen van de aanhanger maar minder is dan 750 kilogram. Het trekken van een zwaardere aanhangwagen met alleen rijbewijs B is mogelijk, indien:

• Het ledig gewicht plus het toegestane laadvermogen van de aanhanger minder is dan het ledig kenteken gewicht van het trekkende voertuig.

• Het toegestane gewicht van de totale combinatie niet meer dan 3500 kilo bedraagt.
Rijbewijs E achter B

In bepaalde gevallen mag u, met alleen rijbewijs B, een aanhangwagen trekken die zwaarder is dan 750 kilo. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

• De lege auto moet zwaarder zijn dan de lege aanhanger maximaal mag wegen.

• De totale combinatie ‘dus auto en aanhanger samen’ mag niet zwaarder zijn dan 3500 kilo. Er wordt daarbij gekeken naar wat de aanhanger maximaal aan gewicht kan vervoeren. Dat gewicht met daarbij opgeteld het gewicht van de maximaal beladen auto, mag niet zwaarder zijn dan 3500 kilo.

Terug naar de website