Geldig Nederlands rijbewijs

Alle bestuurders van een kentekenplichtig motorrijtuig, dus ook van een bromfiets, moeten in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Als het rijbewijs is gehaald, heeft de houder van het rijbewijs de bevoegdheid om een motorvoertuig of een motorrijtuig te besturen, waarvoor een rijbewijs geldig is Rijbewijs B voor de auto, A voor de motor en AM voor de bromfiets. Dit geldt ook voor aanhangwagens van een bepaalde massa, echter alleen als daarvoor geen apart rijbewijs nodig is.

Het rijbewijs mag zijn geldigheid niet hebben verloren en moet voldoen aan de door de Minister gestelde eisen. U mag dus alleen gaan rijden als u de originele papieren bij u hebt en dat mogen geen kopieën zijn.
Beperkingen

Soms kunnen er beperkingen aan een rijbewijs verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld:

• gebruik van een automatische koppeling

• beperking van het rijden op een lichte motorfiets

• verplichting tot het dragen van een bril of lenzen.
Rijbewijs categorieën A tot en met E

Rijbewijzen zijn onderverdeeld in de categorieën A tot en met E en worden afgegeven voor het besturen van de onderstaande categorieën, te beginnen bij:
Rijbewijs A

Rijbewijs A heeft u nodig om een motor te mogen besturen. Sinds 1996 is er bij het motorexamen een onderverdeling in een lichte en een zware categorie. Als u voor uw eenentwintigste slaagt, moet u twee jaar rijden op een motor van de lichte categorie. Slaagt u na uw eenentwintigste, dan mag u direct op een motor uit de zwaardere categorie rijden, mits u daarop ook het examen hebt gedaan. Wilt u toch liever het examen op een ‘lichte’ motor afleggen, dan geldt dezelfde beperking als voor de jongste motorrijders.
Rijbewijs AM

Iedereen die op een bromfiets wil rijden, en geen rijbewijs A motor of B personenauto heeft, moet in het bezit zijn van het rijbewijs AM, waarvoor een theorie- en praktijkexamen moet worden afgelegd. Dit rijbewijs geldt dus voor bromfietsen, snorfietsen en brommobielen. Voor bestuurders van gehandicaptenvoertuigen en fietsen met trapondersteuning is geen rijbewijs AM noodzakelijk.

Rijbewijs AM2 is voor tweewielers, rijbewijs AM4 is voor vierwielers.

Terug naar de website