Snorfiets
Een bromfiets die is geconstrueerd voor een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Bestuurders van een snorfiets hebben een rijbewijs AM2 nodig en hebben geen helmplicht.Motorfiets

Een motorvoertuig op twee wielen, al dan niet voorzien van zijspan of aanhangwagen. Een motorfiets met zijspan valt onder de categorie ‘Motorvoertuig op meer dan twee wielen’. Bestuurders van een motorfiets hebben het rijbewijs A nodig en hebben een helmplicht.
Voorrangsvoertuig

Een motorvoertuig dat door het gebruik van optische en geluidssignalen kenbaar maakt dat er een dringende taak te vervullen is.
Militaire colonne

Een aantal zich achter elkaar bevindende militaire motorvoertuigen, die vastgestelde herkenningstekens voeren, te weten: het eerste motorvoertuig een blauwe vlag, zowel aan de rechter als aan de linker voorzijde. Het tweede tot en met het voorlaatste motorvoertuig een blauwe vlag, alleen aan de rechter voorzijde. Het laatste voertuig voert een groene vlag, alleen aan de rechter voorzijde. Daarnaast moeten het eerste tot en met het voorlaatste motorvoertuig een blauw doorschijnend bedeksel hebben op de rechter koplamp en het laatste voertuig een groen doorschijnend bedeksel op de rechter koplamp.
Gehandicaptenvoertuig

Een voertuig ingericht voor een gehandicapte. Maximale breedte 1,10 meter, met of zonder hulpmotor en gemaakt voor een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Een gehandicaptenvoertuig is geen bromfiets.
Vrachtauto

Een motorvoertuig niet ingericht voor personen, waarvan de maximaal toegestane massa meer bedraagt dan 3500 kilogram. Bestuurders van een vrachtauto hebben het rijbewijs C nodig.
Dierenambulance

Een motorvoertuig ingericht en bestemd voor het vervoer van zieke en of gewonde dieren. Een dierenambulance mag geen optische en geluidssignalen voeren en is dus niet gelijkgesteld met de ambulance.
Trolleybus

Een trolleybus is een door elektromotoren aangedreven bus, die van stroom voorzien wordt met behulp van een tweedraadse bovenleiding. Een trolleybus valt onder de categorie motorvoertuigen en dus onder de categorie autobus.
Motorvoertuig

Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd: bromfietsen, snorfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Onder motorvoertuigen vallen dus ook zitgrasmaaiers, trolleybussen, veegmachines, et cetra.
Driewielig motorvoertuig

Volgens het voertuigreglement een motorrijtuig op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een door de constructie bepaalde snelheid van meer dan 45 kilometer per uur dan wel uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 50 kubieke centimeter, echter niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid, zoals een landbouwtrekker of een gehandicaptenvoertuig.

Terug naar de website