Verkeer

Als er over verkeer wordt gesproken, bedoelen we alle weggebruikers, dus iedereen die gebruik maakt van de weg.
Weggebruikers

Iedereen die gebruik maakt van de weg noemen we ‘weggebruikers’ zoals: voetgangers, fietsers, bromfietsers, ruiters, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of een tram, maar ook geleiders van rij of trekdieren of vee en bestuurders van bespannen of onbespannen wagens. Er zijn verschillende categorieën weggebruikers zoals: voetgangers en bestuurders.
Voetgangers

Voetgangers zijn personen te voet. De regels voor voetgangers zijn ook van toepassing voor personen die te voet een motorfiets, een bromfiets of een fiets aan de hand meevoeren of zich voortbewegen door middel van skeelers, een skateboard of een step. Dit geldt ook voor rolstoelgebruikers, scootmobielen en andere gehandicaptenvoertuigen als zij gebruik maken van voetpad of trottoir.


Terug naar de website